Fairtrade

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoor­waarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij Fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op kinderarbeid nageleefd. Boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. 

Ook zorgt Fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie en in de ge­meenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze ook extra aandacht aan het milieu bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze.